Undvika Bedrägeri och Bedrägeri i Spanien

1. Arbeta med proffs

Arbeta endast med fastighetsmäklare eller agenter som är registrerade hos den officiella myndigheten för fastighetsmäklare (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria).

Medan yrket var avreglerat i Spanien för flera år sedan, och vem som helst kan agera som en fastighetsmäklare utan att vara medlem i den officiella organisationen, är det bäst att arbeta med de företag och yrkesverksamma som är godkända av officiella myndigheten för fastighetsmäklare.

Bland annat kan behandlingen av felaktiga klagomål ske med större smidighet och förtroende genom den officiella myndigheten än med en icke-ansluten agentur eller agent.

2. Bli en kooperativ medlem

Var välinformerad om bostadskooperativ (cooperativas de viviendas).

Den som vill förvärva ett kooperativt sponsrat hem kan bli en kooperativ medlem genom att bidra med de avgifter som krävs. När försäljningsplanen är klar är det kooperativet som ansvarar för byggandet.

Detta eliminerar utvecklarkostnader så medlemmarna kan få sina bostäder till ett lägre pris. Detta är emellertid inte utan risker, eftersom vissa projekt har förlamats över tid på grund av bristande finansiering eller på grund av hinder som kommunen ställt. Därför är det bra att vara välinformerad om projektet före avtalet ingås, innan du går med i ett bostadskooperativ.

3. Bekräfta frånvaron av skulder eller avgifter

Kontrollera att hemmet är skuldfritt.

När det gäller begagnade bostäder är det lämpligt att verifiera att fastigheten inte har några innestående skulder eller avgifter. För detta räcker det med att begära en enkel anteckning om fastigheten från Registro de la Propiedad. Denna procedur kan utföras av vem som helst i Spanien och kan enkelt göras av en fastighetsmäklare, agent eller administratör.

4. Verifiera vem som äger fastigheten

Kontrollera att säljaren av hemmet verkligen är ägaren.

På samma sätt som ovan kan den enkla anteckningen om fastigheten som förvärvats av Registro de la Propiedad också verifiera vem som egentligen äger fastigheten. Detta är ett sätt att undvika bedrägeri begått av en person som försöker sälja en egendom som inte tillhör dem.

5. Få mer information om egendom

Kontrollera att fastigheten inte ingår i någon kommunstyrd stadsplan.

En annan omständighet som bör undvikas är att köpa ett hus vars land är integrerat i en stadsplan som redan har godkänts av kommunen och därigenom påverkar fastighetens boende eller storlek. Av den anledningen är det lämpligt att besöka det lokala kontoret för stadsplanering (Oficina de Información Urbanística) för att begära mer information om vilken fastighet som helst innan du köper.

6. Kontakta Lokala kustlinjen

Kontrollera att fastigheten inte är föremål för servitut och att den inte ingår i den maritim-terrestriala allmänna marken (dominio público marítimo terrestre [DPMT]).

Om en fastighet är föremål för ett servitut för skydd av kusterna, kommer det att finnas rättsliga begränsningar som den nya ägaren måste följa. Till exempel kommer de inte att kunna utföra nybyggnation på marken, eller ändra volymen, höjden eller utsidan av befintliga bostäder.

Om en fastighet har blivit en del av DPMT innebär det att ägaren har upphört att äga fastigheten och äganderätten överfördes till staten. Båda dessa problem kan undvikas genom att konsultera lokala kustlinjeservicen (Servicio Periférico de Costas), som kan bekräfta DPMT: s layout och motsvarande servitut.

Ladda ner vår spanska guiden

Allt du bör veta för att köpa en fastighet i Spanien som utlänning.