Det spanska utbildningssystemet

Grundskolan

Du letar efter ditt drömhus i Spanien. Du kan redan se dig själv njuta av det goda vädret, fritiden, naturen eller arbeta på det projekt som du har längtat efter under en magnifik blå himmel nära havet.

Och plötsligt sager du: ”Ja, det skulle vara perfekt. Men vad gäller för mina barn i skolåldern?”

För närvarande försöker de olika utbildningssystemen inom den Europeiska Unionen att anpassa sina insatser så att det blir färre skillnader mellan länderna. Deras mål är att få elevernas betyg så mångsidiga som möjligt inom EU.

Grundskolan varar i tio år och äger rum när eleven är mellan åldrarna sex och sexton år, varefter eleven uppnår den lagliga åldern i Spanien för att vara en del av arbetsmarknaden.

Dessa tio år är indelade i obligatoriskt låg-och mellanstadie och obligatoriskt högstadie. Varje barn, oavsett nationalitet, har tillgång till offentlig utbildning. Processen för att reservera en plats i en offentlig skola varierar mellan de olika autonoma regionerna.

Generellt är följande dokumentation begärd:

 • Original och kopior av det nationella ID-kortet (DNI), pass eller en motsvarande handling som tillhör studentens mor, far eller vårdnadshavare.

 • Ett folkbokföringsdokument (Certificado de empadronamiento) för familjen på familjen adress.

 • Om studenten kommer att gå i skolan från en jobbadress måste ett dokument lämnas som visar kopplingen mellan anställningsförhållandet och adressen för arbetsplatsen till en av elevens föräldrar eller vårdnadshavare.

 • Original och kopia av familjeboken (Libro de Familia), pass eller motsvarande handling som visar studentens familjeförhållande och födelsedatum.

 • Om studenten kommer inifrån det spanska utbildningssystemet, kommer ett dokument att begäras som visar det senaste utbildningscentret och kursen där studenten var inskriven. Om studenten aldrig har deltagit i det spanska utbildningssystemet kommer de att bli antagna baserat på ålder.

Offentliga skolor

 • Offentliga skolor är gratis för alla elever som går i skolan i Spanien. Men föräldrarna måste betala kostnaden för material, böcker, uniformer eller annan skolmaterial.

 • Utländska studenter accepteras. Om de inte behärskar det spanska språket kommer de att tilldelas en stödhandledare under skoltiden.

 • Fritidsaktiviteter erbjuds till mycket reducerade priser.

 • Låg- och mellanstadieutbildning gäller för alla mellan sex och tolv års ålder.

 • Den andra delen av den obligatoriska utbildningen är högstadiet. Det består av fyra år, uppdelat i två faser, och varar tills eleven blir sexton år gammal. När studierna är avslutade får studenterna sitt intyg om fullgjord skolgång (Certificado de Salida), vilket ger dem möjlighet att studera på gymnasiet (Bachillerato) eller fortsätta på en yrkesskola.

 • Om studenten fortsätter att studera på gymnasiet (Bachillerato), kommer de att ges en specialiserad utbildning under två år. Studenten ska välja mellan att studera konst, hälsovetenskap, samhällsvetenskap, teknisk vetenskap eller humaniora. Om studenten är framgångsrik kommer denne att få sitt gymnasiecertifikat (Certificado de Bachiller) och förbereda sig för en examen som kommer att göra det möjligt för dem komma in på universitet.

Ladda ner vår spanska guiden

Allt du bör veta för att köpa en fastighet i Spanien som utlänning.

Privat utbildning

Några spanska och utländska föräldrar föredrar att deras barn får en privat utbildning, även om de privata skolorna följer samma läroplan som de offentliga skolorna gör.

Denna förkärlek för privat utbildning motiveras ibland av att skolorna är av en religiös natur mer i linje med föräldrarnas tro. Tänk på att offentlig utbildning i Spanien är sekulär. Vid andra tillfällen söker föräldrarna en tvåspråkig utbildning, även om det blir allt vanligare inom den offentlig utbildningen också.

De kanske föredrar ett centrum som följer ett utbildningssystem som är mer i linje med det som de har i sitt hemland.

Det är på så sätt som vi runt om i Spanien hittar franska lycéer, engelska skolor, tyska skolor eller de från andra nationaliteter, beroende på de olika folkgrupperna som bor inom ett område.

Slutligen finns det andra som föredrar privat utbildning på grund av den prestige, berömmelse eller goda rykte som vissa privata centra har.

Här är några uppgifter att ha i åtanke:

 • Den genomsnittliga kostnaden för privat utbildning är € 500 per elev per månad, beroende på staden, utbildningssystemets ackreditering utomlands, prestigen och antalet familjemedlemmar som studerar i samma centrum.

 • Fritidsaktiviteterna är mer varierade än i det offentliga systemet: tennis, teater, matlagning, simning osv. erbjuds med mer avancerade anläggningar, utrustning och läromedel.

 • Det privata alternativet skulle kunna vara det mest lämpade för de studenter som vill fortsätta sin högre utbildning utanför Spanien eftersom många av dessa tvåspråkiga centra erbjuder de certifikat som krävs för att kunna göra det. I vissa fall måste utländska studenter genomgå en förberedande kurs om det utländska universitetet så kräver.

Hur man reserverar en plats på en privat skola

Dessa skolor har sina egna kriterier för att acceptera eller inte acceptera studenter, men i allmänhet tenderar de att vara följande:

 • Intervju med föräldrarna.

 • Genomgång av studentens akademiska meriter.

 • Nivåtest för det språk som lärs ut på centret utöver spanska.

 • En deposition som, beroende på centret, kommer att återbetalas eller inte.

 • Dokumentation beroende vad varje centrum anser lämpligt.

 • Huruvida eller inte det redan finns andra syskon på centret, eller om föräldrarna är tidigare studenter.

 • Rekommendationsbrev eller referenser i allmänhet.

 • En rekommendation är att studenter ansöker flera månader upp till ett år eller mer i förväg.

Med de offentliga skolorna (sekulära och statligt finansierade), friskolorna (privata men subventionerade av staten) och de privata skolorna (uteslutande finansierade av föräldrarna) erbjuder Spanien ett stort utbud av utbildningscentra som kan uppfylla alla behov och budgetar.