Försäljningsavtal i Spanien

Ett privat försäljningsavtal är ett rättsligt bindande dokument som undertecknats av både köparen och säljaren för att ratificera försäljningen av hemmet. Det är viktigt att du granskar det här dokumentet innan du signerar det, se till att alla specifikationer är korrekta, att det är välskrivet och sanningsenligt och att det inte innehåller någon form av hindrande klausuler.

Innan du undertecknar försäljningskontraktet, är det lämpligt att verifiera att fastigheten är avgiftsfri, för vilket det är tillräckligt att begära en enkel anteckning om fastigheten från Registro de la Propiedad. Det är också tillrådligt att kolla med Byrån för stadsplanering (Oficina de Información Urbanística) för att säkerställa att fastigheten inte ingår i någon stadsplan som kan äventyra dess bobarhet eller påverka kontraktets förlängning. Båda förfarandena, om köparen inte är i Spanien, kan utföras av tredje person, till exempel en administratör eller en fastighetsmäklare.

När försäljningskontraktet ingåtts måste köparen erhålla en offentlig urkund för egendomen, vilket är ett offentligt dokument som undertecknas inför en notarie och därefter är nödvändigt för att registrera egendomen i fastighetsregistret (Registro de la Propiedad). Tillhörande kostnader för beviljande av offentliga handlingar inkluderar notarieavgifter plus registreringsavgifter som tas ut av fastighetsregistret. För en fastighet värd upp till 100 000 euro kommer de offentliga handlingarna att kosta cirka 500 euro.

Ladda ner vår spanska guiden

Allt du bör veta för att köpa en fastighet i Spanien som utlänning.