Yrkesutbildning och universitet i Spanien

Vad, hur och var man ska studera i Spanien

Högre utbildning i Spanien är giltig runt om i Europa, eftersom fler och fler kurser ges på engelska. Det finns ett rikt utbud av fakulteter och kurser tillgängliga på universitet - från ekonomi och företagsekonomi till medicin och filosofi. Bestäm inom vilket område du skulle vilja studera och kontrollera om det är tillgängligt på flera universitet. Antagningsförfarandet (särskilt för internationella studenter) kan skilja sig mellan universiteten, så en rekommendation är att kontrollera varje hemsida individuellt och kontakta specifika organisationer.

Det är ingen överraskning att stora universitet för både internationella och inhemska studenter kan hittas i Madrid och Barcelona. Dessa är universitetet i Barcelona, Kataloniens tekniska högskola, Madrids oberoende universitet och Universidad Complutense för att nämna några.

Bästa städerna där man kan köpa en fastighet i Spanien

Barcelona | Alicante | Malaga | Valencia | Torrevieja | Estepona | Palma de Mallorca | Santa Cruz de Tenerife

Yrkesutbildning

Att studera på en yrkesskola kräver antingen ett intyg om fullgjord skolgång (Certificado de Salida) från gymnasiet för att bli antagen eller att sökanden blir godkänd i ett prov. Denna metod består av en uppsättning av specifika studier organiserade i yrkesmoduler och indelade i yrkesfamiljer.

När denna fas är klar har sökande tillgång till studier på studentexamensnivå eller andra utbildningar på högre nivå.

Dessa klassificeras som:

  • Grundläggande yrkesutbildning: vilket leder till motsvarande grundläggande yrkesdiplom.

  • Utbildning på mellannivå: vilket leder till en examen som tekniker och utgör en del av gymnasieutbildningen efter obligatoriska ämnen.

  • Utbildning på högre nivå: vilket leder till en examen som högre tekniker och utgör en del av den högre utbildningen.

Ladda ner vår spanska guiden

Allt du bör veta för att köpa en fastighet i Spanien som utlänning.

Typer av program på spanska universitet

Det spanska läsåret tenderar att vara detsamma i hela landet. Klasser börjar i september och slutar i juni. Tentamensperioden är i slutet av varje termin, i februari och juni.

Utländska studenter måste bli godkända i en test avseende deras kunskaper i spanska och bevisa att de har avslutat sin obligatoriska gymnasieutbildning, bland andra krav.

  • Encykelprogram (studier med kort cykel)

Dessa program tar normalt tre år att slutföra och resulterar i en kandidatexamen (diplomatura). Som en del av programmet fortsätter eleverna inte automatiskt vidare till magister eller doktorandstudier.

  • Tvåcykelstudier med en mellanliggande examen

Dessa program har i allmänhet en löptid på fem till sex år och börjar med en examen i den första cykeln (diplomatura), med möjlighet att fortsätta till den andra cykeln, en magisterexamen (licenciatura).

  • Tvåcykelstudier utan mellanliggande examen (studier med en lång cykel)

Dessa studier är uppdelade i två cykler. Det är nödvändigt att fullfölja båda för att vara berättigad till en magisterexamen (licenciatura).

Utöver dessa officiella kvalifikationer finns på varje universitet ett brett utbud av inofficiella examina (maestrías) samt forskarutbildning i olika ämnen som är doktorandkvalificerade.

Privata universitet

Spanska privata universitet var pionjärer med att införliva utbildningsprogram med dubbel examen, något som inte fanns hos de offentliga universiteten. De har i sin tur mer möjligheter, bättre resurser och mer attraktiva utbytesprogram för studenter. De har också mindre teori, mer praktik, många prestigefyllda utbildningsgrupper och både nationella och internationella nätverk med kontakter på undervisnings-, affärs- och institutionella nivåer.

Särskild vikt läggs vid undervisning i främmande språk. Många ämnen undervisas på engelska eller andra språk. Det bör noteras att när det gäller deras MBA-program är några av de spanska privata universiteten bland de mest prestigefyllda i världen.

Kort sagt kommer valet mellan offentlig och privat utbildning att kräva en ordentlig ekonomisk investering liksom långsiktig planering vad gäller de mål som du vill uppnå inom utbildningen, den personliga utvecklingen och karriärplaneringen för dina barn.

Efter att ha tagit allt detta i beaktande och när man kommit underfund med hur det spanska utbildningssystemet fungerar vore det praktiska sättet framåt att se efter vilka offentliga och privata centra som existerar i det område som du vill göra till ditt hem. Det kan även finnas en skola som följer undervisningstilen i ditt hemland.

Slutligen kommer det att vara nödvändigt att titta på studievalideringsavtal och krav för varje enskilt fall, om dina barn kommer att fullfölja sina universitetsstudier i Spanien och senare vill fortsätta att arbeta utomlands.